Pregovori o izmjenama Ustava i Izbornog zakona BiH zahtijevaju transparentnost i učešće civilnog društva

S ciljem doprinosa primjene politika, prava i standarda Evropske unije, Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine kao neformalna koalicija četrdeset organizacija civilnog društva ovom prilikom još jednom želi da skrene pažnju i izrazi svoje nezadovoljstvo načinom na koji se, već izvjesno vrijeme, vode razgovori i pregovori po pitanju eventualnih promjena ustavno-pravne stečevine Bosne i Hercegovine, a u kontekstu provedbi presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu kao i izmjena Izbornog zakona BiH.

Naglašavajući nužnost navedenih izmjena, a prvenstveno u cilju otklanjanja diskriminatorskih odredbi iz naših ustava, ali i dosljedne provedbe preporuka relevantnih međunarodnih organizacija u pravcu poboljšanja izborne legislative, smatramo da proces koji se s tim u vezi vodi daleko od očiju javnosti nije takav da ulijeva povjerenje.

Uprkos činjenici što su, uz domaće političke aktere, u proces pregovora o ovako bitnim pitanjima od samog početka uključeni i ključni akteri međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, pored toga što nije transparentan, proces je lišen i učešća nevladinog sektora što smatramo ne samo gubitkom za čitav proces, već i mogućim nedostakom želje za vođenjem takvog inkluzivnog procesa koji bi na kraju rezultirao prijeko potrebnim, ograničenim ali suštinskim reformama ustavno-pravne stečevine BiH.

S toga ovom prilikom pozivamo, kako domaće tako i međunarodne aktere, da proces pregovora o izmjenama Ustava i Izbornog zakona BiH vrate u institucije sistema, obezbijede njegovu potpunu transparentost, te u njega uključe sve društveno-pollitičke kapacitete koje Bosna i Hercegovina nesumnjivo ima.

Uvjereni smo da samo tako vođen proces može polučiti temeljito poboljšanje zakonodavnog i institucionalnog okvira naše zemlje kako bi se osiguralo ispunjavanje 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.