Primjena Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine na udruženja i fondacije

Februar, 2019

Primjena Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine na udruženja i fondacije, autorica Leila Bičakčić

Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, između ostalog, reguliše i radno-pravni status zaposlenika_ca u udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (član 1, stav 2, tačka c). Formulacija da se ovaj Zakon odnosi i na zaposlenike_ce u udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ne navodi jasno da li se to odnosi isključivo na ona udruženja i fondacije koje osnivaju BiH i njene institucije, ili i na udruženja i fondacije registrovane pri Ministarstvu pravde BiH, a koje osnivaju građani_ke i pravna lica koja nisu u vlasništvu BiH. Time se otvara pitanje primjene odredbi Zakona koje
se odnose na način zasnivanja i prekida radnog odnosa, gdje postoje velike suštinske razlike između udruženja i fondacija, s jedne, i državne službe, s druge strane.

Prema izmjenama i dopunama ovog Zakona iz 2018. godine pojedine odredbe izuzimaju se od primjene na udruženja i fondacije, poput onih koje se tiču prijema u radni odnos, obaveze poštivanja nacionalne strukture stanovništva BiH, obaveze polaganja stručnog ispita, stavljanje zaposlenika na raspolaganje, i druge. Nove izmjene uvode i posebno poglavlje 14a, koje reguliše otkazivanje ugovora o radu u udruženjima i fondacijama. Međutim, neke problematične odredbe ostaju na snazi, kao što je nefleksibilnost za povremene i privremene periode u kojima finansijski uslovi ne omogućuju
isplatu dogovorene plaće, jer Zakon u obzir uzima samo ugovore na određeno i neodređeno vrijeme. Sporne su i odredbe vezane za rad s volonterima_kama, koji se reguliše zakonima o volontiranju, ali i zakoni o radu definišu prava, obaveze i uslove zapošljavanja volontera_ki.