Radio Sarajevo: EU integracije / Nevladine organizacije brže odgovorile na Upitnik Europske komisije

Članak prenosimo sa portala www.radiosarajevo.ba gdje je objavljen 4.9.2017.

Na putu ulaska u Europsku uniju, našu zemlju čekaju velike obaveze i mnogo prepreka: usaglašavanje mnogih zakona između dva entiteta, usvajanja državnih zakona, ispravno funkcioniranje mehanizma koordinacije i jedan zajednički glas iz BiH.

Bosna i Hercegovina aplicirala je za kandidatski status i u decembru 2016. godine dobila je Upitnik Europske komisije koji sadržava više od d 3.200 pitanja. Vlasti u BiH tada su obećale da će do 1. juna 2017. godine odgovoriti na sva pitanja, ali ipak do toga nije došlo.

Hrvatska je primjerice imala 4.650 pitanja a odgovorila je za manje od tri mjeseca.

Cilj odgovora na Upitnik EK je pružiti zvaničnom Bruxellesu uvid u cjelokupno stanje zemlje.

S obzirom na to da vlasti u BiH nisu odgovorile na Upitnik EK u obećanom roku, nevladine organizacije i predstavnici civilnog društva pripremili su odgovore na Alternativni Upitnik EK.

Inicijativa Građanke za ustavne promjene dala je odgovore u oblastima ustavnih reformi i prava intelektualnog vlasništva.

Sveobuhvatne odgovore treba dostaviti država BiH, a organizacije civilnog društva željele su predstaviti svoju perspektivu i ponuditi odgovore na pitanja koja se tiču, prije svega, demokratije, ljudskih prava i vladavine prava u BiH.

Odgovori su zasnovani na znanju, analizama i direktnim iskustvima organizacija civilnog društva s terena.

Svrha alternativnih odgovora je dati dodatak zvaničnim odgovorima i doprinijeti preciznijoj, uravnoteženijoj i na građane orijentiranoj procjeni pitanja mjerodavnih za status kandidature BiH u EU.

“Čvrstog smo uvjerenja da napredak BiH ka članstvu u EU treba biti temeljen i upotpunjen sa stvarnim reformama, boljom upravom i jačanjem demokratskog procesa kako bi građani BiH stvarno imali koristi od procesa pridruživanja EU. Nadamo se da će ovaj dokument doprinijeti dostizanju tog cilja”, navode iz organizacija civilnog društva.

Tekst je nastao u saradnji sa Inicijativom Građanke za ustavne promjene.