Radna i socijalna prava u svjetlu Poglavlja 19 Upitnika

Sarajevo, decembar, 2017.

U sklopu rada na Alternativnom mišljenju i izvještaju za 2017 Inicijative za monitoring EU integracija u BiH trudili smo se da obuhvatimo i teme Poglavlja 19 Upitnika Evropske komisije koje se bavi pitanjima socijalne politike, zapošljavanja, radnih, socijalnih prava i zdravstvene zaštite. Budući da su od velikog društvenog značaja, navedena pitanja će biti sadržana u navedenom izvještaju kroz podnesak napisan od strane Anđele Pepić pod naslovom Poglavlje 19: Socijalna politika i zapošljavanje – Radna prava i zapošljavanje i Socijalna i zdravstvena zaštita. Navedeni podnesak analizira navedene teme te nudi pregled realizovanih mjera iz Akcionog plana za provedbu reformske agende koje se odnose na rad i zapošljavanje te situaciju za 2017. u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti. Na kraju teksta navedeno je nekoliko preporuka za poboljšanje situacije u ovoj oblasti.

Kompletan tekst možete pročitati OVDJE.