Razmisli koga biraš još 4 godine!

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH pokrenula je kampanju pod nazivom “Još 4 godine?” kojom građankama i građanima želimo ukazati na stvarne probleme koji su dugogodišnji, a koje institucije nisu riješile u proteklom periodu. Kampanjom želimo vratiti evropske integracije u fokus javne rasprave i predizborne kampanje, obzirom da građani_ke Bosne i Hercegovine nisu dovoljno upoznati sa stanjem reformi na evropskom putu, iako svakodnevno žive posljedice tog sporog procesa.

‘’Želimo ukazati na oblasti u kojima proteklih godina nije ostvaren napredak. Cilj nam je motivisati građane_ke da kao birači_ce istraže programe političkih stranaka (guglajte!) i pitaju kandidate_kinje (tagujte!) o rješenjima za konkretne probleme. Na taj način će se lakše opredijeliti kome ukazati povjerenje za odlučivanje u naredne četiri godine.’’ – kazao je Edo Kanlić, koordinator Inicijative za monitoring EU BiH.

Dosadašnja politička praksa ukazuje da su sve stranke deklarativno za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, ali da izostaju rezultati koje institucije trebaju ostvariti na tom putu. Ostvarivanje osnovnih ljudskih prava u našoj zemlji podsjeća na kolo sreće, pa vam često neko pravo bude uskraćeno.

Na stranici kampanje jos4godine.ba možete pokrenuti “kolo sreće” i saznati više o stanju demokratije i funkcionisanja, vladavine prava i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.  Glasanje 2. oktobra/listopada odrediće pravac zemlje i kvalitet života u naredne 4 godine.

Zato razmisli koga biraš!

Kampanja “Još 4 godine” je rezultat saradnje Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH i sarajevskog ureda Fondacije Heinrich Böll.