REAKCIJA: Nedopustivo ugrožavanje rada tužilaštva i vladavine prava

Na sjednici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održanoj 1.6.2017. godine donijeta je Odluka u predmetu U-5/16 u kojoj stoji da pojedine norme Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine nisu u skladu sa odredbama Ustava Bosne i Hercegovine.  U navedenoj odluci Suda naloženo je Parlamentarnoj skupštini BiH da uskladi navedene odredbe i obavijesti Sud najkasnije u roku od 6 mjeseci.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija u BiH kao neformalna koalicija organizacija civilnog društva koja u svom radu veliki fokus stavlja na pitanja vladavine prava i zakonitosti ovim putem apeluje na članove Parlamentarne skupštine BiH da u što kraćem vremenskom roku usvoji Izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku koje će biti usklađene sa odlukom Ustavnog suda BiH ali i međunarodnim standardima te omogućiti sudovima i tužilaštvima da se objektivno, nesmetano i zaštićeno bore protiv kriminala i korupcije.

Podsjećamo da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine na 109. plenarnoj sjednici 22.3.2018. odgodio izvršenje svoje odluke u ovom predmetu čime su parlamentarci dobili još malo vremena za izglasavanje adekvatnih amandmana kojim će izbjeći stanje pravne nesigurnosti i ugrožavanje niza optužnica Tužilaštva BiH.

Sporne odredbe Zakona su član 84. stavovi 2,3 i 4; član 117. tačka d); član 118. stav 3.; član 225. stav 2.; član 226. stav 1. i odnose se na pitanja davanja imuniteta svjedocima, posebne istražnje radnje (za koja krivična djela se mogu odrediti te određivanje i trajanje istih) te trajanje i podizanje optužnice. S tim u vezi, apelujemo na izmjene i dopune Zakona koje će:

  1. U potpunosti precizno određivati davanje imuniteta svjedoku pri čemu se izbjegava mogućnsot arbitrarnog odlučivanja tužioca po ovom pitanju te jasno definisati i poštovati podijeljenost funkcije gonjenja i presuđivanja (između tužilaštva i suda) u postupku dodjeljivanja imuniteta svjedoku.
  2. Poštovati Član 8. st. 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima na način da se miješanje države u prava pojedinaca ostvaruje isključivo u skladu sa zakonom, vladavinom prava te srazmjernosti i legitimnosti cilja koji se želi postići primjenom posebnih istražnih radnji.
  3. Poštovati međunarodne standarde i evropsku sudsku praksu na način da se uslovi i određivanja i trajanje posebnih istražnih radnji jasno odrede i ukloni mogućnost arbitrarnosti.
  4. Poštovati pravo na pravično suđenje zagarantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom BiH, odnosno, pravo na razumno trajanje krivičnog postupka, pravo na odbranu i provođenje brze i efikasne istrage na način da se jasno odrede rokovi u kojim je tužioc obavezan podići optužnicu, mogućnost prigovora osumnjičenog na trajanje istražnog postupka te jasno definiše trajanje istražnog postupka i njegovo eventualno produženje.

Podsjećamo da su se o ovom pitanju oglasile i ambasade Francuske, Njemačke, Italije, Holandije, Španije, Ujedinjenog Kraljevstva, i SAD-a, iskazujući veliku zabrinutost zbog nerješavanja i politizacije ovog prevashodno pravnog pitanja. [1]

 

[1] https://www.netherlandsandyou.nl/latest-news/news/2018/03/15/statement-by-the-ambassadors-of-france-germany-italy-the-netherlands-spain-the-united-kingdom-and-the-usa