REFORMA JAVNE UPRAVE U BIH

UntitledInicijativa za monitoring evropskih integracija BiH:

Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini

Reforma javne uprave jedan je od preduslova za uspješnu integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju (EU) i obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Sarajevo, Jun 2015