RTV BiH – Dnevnik: Dodatna pitanja za BIH

Prilog emitovan u Dnevniku RTV BiH 22.6.2018.

Navedeni prilog bavi se dodatnim pitanjima koje je Evropska komisija dostavila Bosni i Hercegovini u sklopu procesa formiranja mišljenja o potencijalnom statusu kandidata BiH. Darko Pandurević je ispred Inicijative za monitoring evropskih integracija dao komentar na dodatna pitanja.