Saopštenje za javnost Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH

11.10.2013

Saopštenje za javnost

Povodom neuspjeha dogovora političkih stranaka u Briselu

 

            Članice Inicijative[1] izražavaju razočaranje neuspjehom dogovora političkih stranaka u vezi sa implementacijom odluke Sejdić- Finci protiv Bosne i Hercegovine te osuđuju neodgovorno ponašanje političara koji koče daljnji napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija.

Još jednom se pokazalo da političke stranke ne brinu o interesima i zahtjevima građana i građanki Bosne i Hercegovine jer je proces evropskih integracija jedini zajednički cilj i želja svih koji žive u Bosni i Hercegovini. Zaustavljanje procesa integracija utjecat će na svakodnevni život uskraćivanjem bespovratnih sredstava Evropske unije u vremenu kada se Bosna i Hercegovina sve više zadužuje kako bi umanjila budžetske deficite u proračunima.

Ovakvo ponašanje političara  pokazuje odsustvo demokratske političke kulture, zrelosti i političke odgovornosti.

Članice Inicijative pozivaju političare da konačno pokažu zrelost za rješavanjem ključnih pitanja bosanskohercegovačkog političkog sistema i udalje se od maksimalističkih zahtjeva te nacionalističke retorike.[1] Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH je neformalna koalicija organizacija civilnog društva koja ima za cilj da se na transparentan, stručan, nepristrasan i vanstranački način vrši monitoring procesa evropskih integracija. Članice inicijative: Centar za političke studije, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevski otvoreni centar, Asocijacija Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije, UG Zašto ne?, Green Council, Zeleni Neretva, Centar za socio-ekološki razvoj, Perpetuum mobile, Centar za mlade ‘Kvart’