SOC dostavio podneske kao doprinos Izvještaju o napretku za 2016.

delegacija-eu-bihEvropska komisija svake godine objavljuje izvještaje koji procjenjuju specifičnu situaciju u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u pogledu procesa evropskih integracija. Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu će sagledati spremnost BiH za buduće članstvo u EU i napredak postignut od septembra 2015. Izvještaj će se fokusirati na osnovne odrednice Strategije proširenja EU: vladavinu prava, reformu javne uprave, ekonomsko upravljanje i temeljna prava.

Kako bi dalje ojačali dijalog i stvorili prilika za konstruktivne sugestije i povratne informacije, Sarajevski otvoreni centar je na poziv Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini dostavio svoj pisani doprinos, a koji daje pregled stanja u oblastima djelovanja Sarajevskog otvorenog centra za period izvještavanja.

Doprinos Sarajevskog otvorenog centra sadrži četiri podneska iz dvije različite oblasti: Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH (oblast: uprava), suzbijanje diskriminacije, prava žena i prava LGBTI osoba (oblast: ljudska prava i zaštita manjina).

Podnesci Sarajevskog otvorenog centra dostupni su samo na engleskom jeziku.