Stanje ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini

lgbtprava

Stanje ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Doprinos izvještaju o napretku BiH u EU integracijama Sarajevskog otvorenog centra

Autor: Sarajevski otvoreni centar

Publikacija je na engleskom jeziku

PDF verziju možete preuzeti ovdje.