Stanje u oblasti obrazovanja u BiH 2017

U sklopu pripremanja svog godišnjeg alternativnog izvještaja koji ove godine izlazi pod nazivom Alternativni izvještaj i mišljenje 2017, za Inicijativu je pisao profesor Nenad Veličković te rezimirao stanje u području obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Obrazovanje je značajna tema u procesu davanja mišljenja Evropske komisije o ispunjavanju kriterija za status kandidata i kasnije članstvo u EU te je temi obrazovanja posvećeno i poglavlje 26 Upitnika Evropske komisije pod nazivom Obrazovanje i kultura. Ovo poglavlje tretira niz relevantnih tema za obrazovanje, od infrastrukture, nastavnih planova i programa, mladih do nastavnog kadra i prilagođavanju promjenama i tržištu rada.

Iz navedenih razloga te i zbog činjenice da je obrazovanje sfera od velikog društvenog značaja, dio u Alternativnom izvještaju i mišljenju je posvećen ovoj temi. U izloženom tekstu profesora Veličkovića iznesen je kratak presjek opšteg stanja u obrazovanju, problemi i ključni akteri u cjelokupnom procesu i preporuke za poboljšanje stanja u obrazovanju.

Kompletan tekst možete pročitati OVDJE