Strateško planiranje Inicijative

Inicijativa za monitoring EU integracija Bosne i Hercegovine održala je strateško planiranje u Konjicu 6. i 7. marta/ožujka, okupivši 25 članica Inicijative. Ovaj događaj je bio ključan za definiranje dugoročne strategije Inicijative u praćenju i podršci procesu EU integracija zemlje.

Članice Inicijative su na dvodnevnom susretu imale prilike razgovarati o sljedećim temema:

  • Praćenje napretka u procesu EU integracija Bosne i Hercegovine, s fokusom na ključne faze i prepreke;
  • Jačanje suradnje s relevantnim dionicima, uključujući vladine institucije, civilno društvo i međunarodne organizacije, radi efikasnijeg zagovaranja reformi;
  • Razvoj komunikacijskih strategija za podizanje svijesti javnosti o važnosti EU integracija;
  • Unapređenje kapaciteta članica Inicijative za učinkovito praćenje i evaluaciju napretka u procesu integracija;
  • Identifikacija ključnih izazova i prilika u kontekstu EU integracija.

U ova dva dana zaključeno je da će članice Inicijative samo udruživanjem i zajedničkim djelovanjem adekvatno odgovoriti na izazove koje će pratiti Bosnu i Hercegovinu na putu prema punom članstvu u Europskoj uniji. Članice Inicijative, prisutne na strateškom planiranju, izrazile su namjeru daljnjeg uključivanja u aktivnosti koje nam predstoje.