Studenti i studentice Univerziteta u Leipzigu upoznati sa procesom evropskih integracija BiH

U sklopu programa akademske razmjene između između Univerziteta u Leipzigu (Njemačka) i Univerziteta u Sarajevu, studenti_ice Univerziteta u Leipzigu su posjetili Sarajevski otvoreni centar. Kroz dvosatno predavanje i Q&A sesiju s Alenom Gudalom, programskim koordinatorom Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, studenti_ice su imali_e priliku dobiti informacije o radu Inicijative, strukturi te izazovima koji prate djelovanje civilnog sektora u Bosni i Hercegovini, ali su također dobili informacije o zakonima koji ugrožavaju rad ovog sektora.

Također, studenti_ice su, kroz interaktivno predavanje, dobili_e informacije o ključnim događajima i sporazumima koji su obilježili razvoj odnosa između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Posebno je naglašen utjecaj geopolitičkih promjena u Evropi na odnos Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana.

U posljednjem dijelu predavanja prisutni_e studenti_ice su upoznati_e sa 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, problemima koji prate proces usvajanja zakona relevantnih za evropski put Bosne i Hercegovine i mehanizmom koordinacije te nedostacima koji ga prate.