Sve što trebate znati o aplikaciji BiH za članstvo u EU – TV Liberty

Šta ustvari predstavlja aplikacija za članstvo u EU? Šta je od svega urađeno prije predaje aplikacije za članstvo u EU? Da li je predaja aplikacije puko skupljanje političkih poena ili stvarna opredjeljenost bh. političara da konačno počnu raditi na reformama koje će od BiH načiniti funkcionalnu državu?

Odgovore na ova pitanja u emisiji TV Liberty dali su:
– Adis Arapović – analitičar, Centri civilnih inicijativa,
– Denis Zvizdić – predsjedavajući Vijeća ministara BiH,
– Adnan Huskić – analitičar,
– Dragana Dardić – direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka,
– Fadil Novalić – premijer Federacije BiH,
– Svetlana Cenić – ekonomska analitičarka i
– Tijana Cvjetićanin – Udruženje građana “Zašto ne?”.

Emisija je realizovana u saradnji a Inicijativom za monitoring evropskih integracija BiH.