Tačno.net – Inicijativa poziva Evropski parlament da odredi jasne kriterije i striktne reforme za BiH

2014-06-26-parliamentTacno.net

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH danas je uputila komentare na nacrt Rezolucije o Izvještaju o napretku BiH 2014 koji Evropska komisija objavljuje u oktobru mjesecu svake godine.

Članice Inicijative, između ostalog upozorile su na legitimitet izbornog procesa u Narodnoj skupštini Republike Srpske odnosno problem kupovine zastupničkih mandata što nadalje nije povuklo nikakve pravne posljedice za zvaničnike/ce. Ukazali/e smo i na  neophodnost većeg učešća organizacija civilnog društva u procesu Struktuisanog dijaloga o pravosuđu kao i hitnost usvajanja amandmana na Krivični zakon FBiH a koji se tiču zločina iz mržnje. Među komentarima na nacrt uvrstili/e smo i poziv Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH da formira radnu grupu za izradu amandmana na Zakon o zabrani diskriminacije BiH, što je već do sada trebalo biti urađeno.

Članice su našle shodnim da pored etničke diskriminacije djece u školama upozore i na segregaciju djece sa invaliditetom i pozovu da se radi na inkluziji djece sa invaliditetom i ukidanju etničke diskriminacije u obrazovnom sistemu.

Dokument je upućen zastupnici u Evropskom parlamentu Terry Raintke koja će komentare iz dokumenta prezentovati pred nadležnim organom.