Prava nacionalnih manjina u Evropskoj uniji

Zakonom o zaštiti prava nacionalnih manjina propisane su obaveze države da štiti i poštuje, etnički, kulturni, jezički i vjerski identitet svakog pripadnika svih sedamnaest (17) nacionalnih manjina u BiH.