Medijski mrak u BiH

Ženevskim sporazumom iz 2006. godine, sve evropske zemlje prihvatile su obavezu da će do 17. juna 2015. godine izvršiti prelazak sa anlognog na digitalni signal emitovanja. Iako je BiH kao potpisnica ovog Sporazuma imala dovoljno vremena da završi proces digitalizacije (od 17.06.2006. do 17.06.2015), taj proces u našoj zemlji još uvijek nije ni počeo. Sada je već sasvim jasno da će od 17. juna u BiH biti ukinut analogni signal. Upućeni tvrde da razloge za ovo stanje treba potražiti jedino u politici.