Održan prvi trening u sklopu projekta CEI to DATA ROL: Zaštita podataka i vladavina prava u BIH

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine uspješno je završila prvu aktivnost u sklopu projekta CEI to DATA ROL koji je, 15. i 16. aprila, okupio predstavnike_ce organizacija koje su članice Inicijative. Uz podršku Central European Initiative, po prvi put je obrađena Opšta Uredba u zaštiti podataka Evropske unije (GDPR), koja predstavlja jednu od … Continued