TV Liberty: Gdje su odgovori za EU?

U četvrtak, 9.11.2017. u saradnji Inicijative za monitoring EU integracija u BiH i TV Liberty emitovana je TV debata pod nazivom Gdje su odgovori za EU?. Emisija je tematizovala proces odgovora BH institucija na Upitnik Evropske komisije, kašnjenje institucija u izvršavanju ove obaveze kao i ulogu civilnog društva u cijelom procesu. Učesnici TV debate su bili ispred Inicijative Tijana Cvjetićanin (Zašto ne), Dženana Hodžić (savjetnica ureda Specijalnog predstavnika EU), Maja Gasal-Vražalica (zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH), Maja Rimac-Bjelobrk (pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije). Emisiju možete pogledati na sljedećem LINK-u.