TV OBN: Poruka Dan Prede

TV OBN, 11.01.2019.

U prilogu Dnevnika TV OBN pogledajte izvjavu izvjestioca Evropskog parlamenta za BiH, Cristian Dan Preda, koji je nakon učešća na okruglom stolu u organizaciji Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH i Delegacije EU u BiH, iznio svoje zaključke. Naglasio je da nije zadovoljan saradnjom sa bh. političarima, koji prema njemu koče proces evropskih integracija.