U Sofiji održana konferencija na temu razmjene iskustava između EU i zemalja kandidatkinja

aleksandar zoljaPredstavnik Helsinškog parlamenta građana i Incijative za monitoring evropskih integracija BiH Aleksandar Žolja učestvovao je, 26. i 27. februara 2016., na konferenciji pod nazivom “Izazazovi EU proširenja – šta mogu zemlje kandidati da nauče od EU; šta može EU da nauči od zemalja kandidatkinja?”, koja je održana u Sofiji.

Na konferenaciji su učestvovali predstavnici parlamentarnih odbora za EU integracije i predstavnici organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Makedonije i Srbije, te predstavnici univerziteta iz Londona, Haga, Sofije, Budimpešte, Beograda i Skoplja.

Na konferenciji se razgovaralo o napretku pojedinih zemalja sa Balkana u procesu evropskih integracija. Predstavljeni su, takođe, i rezultati trogodišnjeg istaraživanja o procesima i mehanizmima koji su korišteni za zemlja Istočne Evrope, za proces integracija Rumnije i Bugarske u EU, te o raspoloženju koje vlada u “starim” članicama Evropske unije kada je u pitanju nastavak proširenja.

Glavne preporuke koje su nastale na osnovu istraživanja i na osnovu debate na konferenciji biće poslane svim evropskim institucijama koje su zadužene za kreiranje i provođenje politika proširenja.