Uključite se u proces izbora novih ombudsmena_ki: Ko su prijavljeni_e kandidati_kinje i kako im uputiti pitanja?

ad hoc PSInicijativa za monitoring evropskih integracija BiH je dio procesa koji provodi ad hoc Komisija za provođenje procedure imenovanja tri ombudsmena_ke za ljudska prava BiH Parlamentarne skupštine BiH.

Članovi_ice komisije, vođeni najvišim standardima demokratizacije procesa i vladavine prava u Poslovnik za provođenje procedure imenovanja ombudsmena_ki prihvatili_e su sva bitna rješenja Inicijative te time omogućili, između ostalog, da organizacije civilnog društva kandidatima_kinjama postave pitanja vezana za njihovu prijavu za rad u Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH.

Na četvrtoj održanoj sjednici Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja tri ombudsmena za ljudska prava BiH prikupljene su biografije kao i ostala potrebna dokumentacija kandidata_kinja.

Biografije kandidata_kinja možete preuzeti OVDJE.

Sljedeća sjednica Komisije biće održana 30. septembra i 01. oktobra, kada će kandidati_kinje biti intervjuisani_e. U skladu sa Poslovnikom o radu Komisije, pitanja mogu dostaviti i predstavnici_e organizacija civilnog društva i to u pisanoj formi, najkasnije do dana održavanja intervjua. Poslovnikom je, takođe, propisano i na šta se mogu odnositi pitanja, kako će kandidati_kinje biti ocjenjivani_e, te način kreiranja konačne rang liste.