Usvojene predložene izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije BiH

DiscriminationUsvajanjem izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije BiH na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine (četvrtak, 14.07.2016), Bosna i Hercegovina je konačno dobila unapređen zakonski okvir za zaštitu od diskriminacije.

 

Sarajevski otvoreni centar, kao koordinirajuća članica Inicijative za monitoring evropskih integracija i jedna od vodećih zagovaračkih organizacija za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, uzeo je aktivno i lidersko učešće u ovom procesu. Početkom 2015. izradili smo i prezentirali studiju o usklađenosti Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom Evropske unije. U avgustu 2015. radna grupa Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravnost spolova BiH izradila je i konkretne amandmane na zakon, te smo amandmane na zakon prezentirali ministrici za ljudska prava Semihi Borovac i radnoj grupi Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Tokom jeseni 2015. uzeli smo aktivno učešće i u javnoj raspravi, te smo bili stalnom kontaktu sa Ministarstvom.

Zakon smo uspjeli unaprijediti u većim segmentima a kao najvažnije možemo istaći:

  • terminološki usklađene osnove po kojima je zabranjena diskriminacija (seksualna orijentacija i rodni identitet) te je naveden osnovspolne karakteristike”, čime BiH postaje prva država u jugoistočnoj Evropi koja kroz svoj sveobuhvatni Zakon o zabrani diskriminacije BiH predviđa i zaštitu interspolnih/intersex osoba od diskriminacije u svim oblastima života,
  • eksplicitno navođenje starosne dobi i invaliditeta kao osnova na kojima je zabranjena diskriminacija (član 2),
  • zabranu diskriminacije na osnovu povezanosti sa ugroženom grupom (član 2),
  • poboljšanu definiciju uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja (član 4),
  • definisanje težih oblika diskriminacije (član 4),
  • poboljšanje proceduralnih aspekata zakona, kada govorimo o hitnosti postupka (član 11), posebnim tužbama (član 12), nadležnostima sudova i rokovima (član 13), mjerama osiguranja (član 14), preraspodjeli tereta dokazivanja (član 15), učestvovanju trećih lica (član 16), i kolektivnim tužbama (član 17).

Imajući sve pobrojano na umu, i pored toga što Ministarstvo nije predložilo potpuno usaglašavanje zakona sa pravom Evropske unije, jako smo ponosni što su naši amandmani i argumenti prihvaćeni i što je na osnovu našeg djelovanja zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH unaprijeđen.

U narednom periodu radićemo na promociji i provedbi ovog Zakona.

Naše dosadašnje amandmane na Zakon možete pronaći na slijedećem linku.