Usvojeni zakoni u Republici Srpskoj u direktnoj su koliziji s procesom evropskih integracija BiH

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine osuđuje usvajanje Prijedloga Zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, poznatog kao Zakon o stranim agentima, u Vladi Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske ignorira glasove nevladinih organizacija koje su jasno pozvale na odbacivanje ovakvog, neprihvatljivog prijedloga zakona. Pored Zakona o kriminalizaciji klevete, koji direktno ugrožava slobodu izražavanja građana_ki i vrši pritisak na slobodu medija, vlasti Republike Srpske, kroz tzv. Zakon o stranim agentima, nastavljaju voditi političke procese koji su u direktnom sukobu s evropskim putem Bosne i Hercegovine.

Osim ovog zakona, usvojeni su i Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi te Izborni zakon Republike Srpske, čime se stvara paralelni sistem u zemlji i direktno se zadire u nadležnosti Centralne izborne komisije.

Usvojen je i Zakon o imunitetu koji će, i izabranim i imenovanim funkcionerima_kama, omogućiti potpunu zaštitu od pravnih postupaka i de facto nekažnjivost pred zakonom. Ovakvi zakoni šalju jasnu poruku o nedostatku političke volje za usklađivanjem s evropskim standardima i vrijednostima i stvaraju nepremostive prepreke na putu ka evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.

Usvajanjem zakona, koji su u suprotnosti s evropskim vrijednostima, urušavaju se temelji otvorenog i demokratskog društva i stvara se atmosfera straha i autocenzure među građanima_kama.

Inicijativa za monitoring EU integracija BiH poziva Narodnu Skupštinu Republike Srpske da preispita svoj pristup i odabrani politički smjer, te da uvaži jasno iskazane stavove i glas civilnog sektora, koji je protiv ovih zakonskih rješenja, te da vrati fokus na proces usvajanja reformi, koji je definisan kroz 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.