Vijesti.ba: Velika očekivanja od dolaska Sattlera u BiH

Vijesti.ba, august 2019., LINK

Iskusni austrijski diplomata Johann Sattler preuzet će dužnost šefa Delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika EU-a u BiH 1. septembra.

Sattler će na ovoj funkciji zamijeniti dosadašnjeg šefa Larsa-Gunnara Wigemarka.

 

Vratiti kredibilitet EU

Rasim Ibrahimagić iz Inicijative za monitoring evropskih integracija kazao je za Vijesti.ba kako od novog šefa Delegacije očekuje da vrati kredibilitet u djelovanju EU u našoj zemlji.

“Tehnički gledamo, Evropska unija sa svojim kapacitetima u Bosni i Hercegovini je već na maksimumu svog angažmana. EU Delegacija u BiH je najbrojnija EU Delegacija u cijelom svijetu, što dokazuje strateško opredjeljenje kada je u pitanju angažman u jednoj zemlji ne-članici”, kaže Ibrahimagić.

Međutim, dodaje naš sagovornik, čini se da ti kapaciteti posljednjih godina nisu uvijek bili korišteni na pravi način i novi šef EU Delegacije bi sigurno trebao procijeniti na koji način postojeće kapacitete staviti u najbolju funkciju.

“Da li će biti nekih vidljivih promjena u odnosu EU prema BiH, preraspodjeli prioriteta, drugi način komunikacije sa vlastima i građanima nećemo znati dok EU Delegacija i njen novi šef ne budu radili po direktivama nove Evropske komisije”, smatra naš sagovornik.

Ibrahimagić ističe kako bi za BiH bilo iznimno važno da gospodin Sattler vrati kredibilitet u djelovanju EU u BiH, prvenstveno zbog nekoliko loših poteza u prethodnom periodu.

“Reformska agenda koja je bila snažno podržana od EU nije dala željene rezultate, politički razgovori u kojima učestvuje EU Delegacija se još uvijek nerijetko vode izvan institucija i sa liderima političkih stranaka umjesto sa izabranim zvaničnicima, EU je posljednjih godina najveću zainteresovanost pokazivala kada se radilo o njenim finansijskim interesima, poput povećanja akciza, podizanje kineskog kredita za blok 7 TE Tuzla itd”, kaže Ibrahimagić.

Dakle, zaključuje Rasim Ibrahimagić, novi šef EU Delegacije mora promijeniti način djelovanja i, nažalost, trenutno ne baš najbolju sliku o EU u BiH.

Saradnja sa SAD

Politički analitičar Denis Čarkadžić kazao je u razgovoru za Vijesti.ba da bi dolazak novog Šefa Delegacije EU u BiH Johanna Sattlera mogao donijeti neke promjene na bolje u odnosu EU prema BiH.

„Kao šef Odjela za zapadni Balkan u Ministarstvu vanjskih poslova Austrije, ambasador Sattler je ne samo stekao potrebno iskustvo za djelovanje u našem regionu, već i iskazao zavidan stepen posvećenosti, što je potvrđeno i njegovim angažmanom u Albaniji u svojstvu šefa Delegacije EU u Tirani u periodu od 2016. godine do danas“, kaže Čarkadžić.

On napominje da je upravo u tom periodu Albanija napravila najveći progres na svom putu ka EU, posebno u polju vladavine prava, a što je BiH prijeko potrebno.

„Siguran sam da ambasador Sattler zna da dolazi u kriminalom i korupcijom “zarobljenu državu”, što je rečeno i u posljednjoj Strategiji proširenja za Zapadni Balkan, te bi upravo taj izazov trebao biti prvi na listi prioriteta kada je njegov odnos spram BiH u pitanju. Ovdje treba možda podsjetiti da se u tom polju njegovi prethodnici, ambasadori Sorensen i Wigemark nisu proslavili, obzirom da je tzv. strukturalna reforma pravosuđa vođena pod pokroviteljstvom Brisela propala, te se nadati da će u tom polju novi šef Delegacije u BiH imati više uspjeha“, smatra naš sagovornik.

Čarkadžić smatra da, kad je sam angažman EU u BiH u pitanju, on je uvijek tu, pitanje je kakve je on prirode.

„Sama vanjska politika EU je njen najslabiji stub, što se posebno na Balkanu u proteklih skoro 30 godina nažalost pokazalo tačnim. Nekonzistentnost, dvostruki aršini, često pristajanje na pravila igre i ponašanja koje diktiraju domaći politički akteri, ali i politika ispunjavanja puke forme bez stvarnog kvalitativnog sadržaja je ono što je najčešće karakterisalo politiku Brisela u BiH“, kaže on.

Osim toga, dodaje Čarkadžić, utisak je da djelovanje trenutnog šefa Delegacije EU u Sarajevu, ambasadora Wigemarka u nekoliko jako bitnih momenata za našu zemlju nije bilo usklađeno sa predstavnicima američke administracije u Sarajevu.

„To je naravno njegovo pravo, ali nije pristup koji može donijeti rezultate koji bi bili u skladu sa interesima BiH i svih njenih građana. Naprotiv, iz takvog djelovanja, ispostavljalo se, najviše su koristi izvlačili domaći politički lideri i partokratski aparati kojima upravljaju“, ističe on.

On također dodaje da je razloga da se ovakav pristup promijeni više.

„Prije svega, a pokazalo se to i u drugim zemljama regiona, bez podrške SAD-a Brisel jednostavno nije sposoban da pošalje dovoljno jak impuls i tako pokrene bilo kakve suštinske reforme ni pozitvne procese u pravcu rješavanja ključnih problema.

I drugo, ali ne manje bitno, Washington se nebrojeno puta pokazao i dokazao kao ključni partner BiH čiji su interesi u najvećoj mogućoj mjeri kompatibilni sa interesima svih građana BiH i bez čijeg angažmana niti jedna bitna reforma u našoj zemlji nije provedena. S tim u vezi Brisel, ukoliko zaista želi napredak u BiH, svoje angažman mora u koordinirati sa SAD-om“, smatra Denis Čarkadžić.

Čarkadžić je mišljenja da je upravo ta koordinacija sa Washingtonom ono što prije svega očekuje kad je buduće djelovanje ambasadora Sattlera u pitanju, što bi uz njegovo iskustvo i nesumnjive rezultate postignute u minulom periodu moglo konačno stvari u BiH pokrenuti sa mrtve tačke.

„Na kraju, nakon Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo BiH, definitivno je jasno da, kada su stavovi EU po nekim veoma važnim pitanjima u BiH, prostora za dvojaka tumačenja i političke igre više nema, te se nadam da će ambasador Sattler dosljedno insistirati na provođenju preporuka iz Mišljenja što bi samom Briselu pomoglo da povrati poljuljani kredibilitet, primarno među građanima BiH koji u sve većoj mjeri iskazuju skepsu, ne samo spram samog djelovanja EU u našoj zemlji, već i spram EU kao takve“, zaključio je Denis Čarkadžić.