Zahtjev svim parlamentarnim strankama – u vladama mora biti najmanje 40% ministrica!

UntitledŽenska mreža BiH i Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH uputile su zahtjev svim parlamentarnim strankama za punu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, insistirajući da u vladama mora biti najmanje 40% ministrica.

Ženska mreža BiH prethodno je, 21. oktobra 2014. godine, uputila zahtjev svim parlamentarnim strankama, te sekretarima_cama svih zakonodavnih tijela u Bosni i Hercegovini, zahtjev za punu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH pri formiranju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

U sadržaju zahtjeva, od nositelja vlasti se tražila puna primjena Zakona o ravnopravnosti spolova, koji promoviše i garantira zastupljenost žena, kao manje zastupljenog spola, na svim nivoima organizacije vlasti.

U procesu formiranja nove vlasti, Ženska mreža BiH i Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH od stranaka zahtjevaju i očekuju puno poštivanje i dosljednu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova te stoga insistiraju da vlade moraju biti zastupljene sa minimalno 40% ministrica na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.

Ove dvije koalicije će i dalje istrajno od nositelja vlasti tražiti da 40% manje zastupljenog spola bude zaista i izabrano u vladama, te tražiti izmjenu i dopunu postojećeg Izbornog zakona tako da za naredne opće/opšte izbore nemamo samo ravnopravnu zastupljenost spolova od minimalno 40% na izbornim listama, nego i u samim skupštinama/parlamentima. Samo će se tako ispoštovati Zakon o ravnopravnosti spolova.

Ženska mreža BiH

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH