Zaštita podataka i GDPR u praksi – Inicijativa na studijskoj posjeti organizacijama u Hrvatskoj

Zahvaljujući podršci Central European Initiative – CEI Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH boravila je u Zagrebu u sklopu studijske posjete institucijama i organizacijama u Republici Hrvatskoj koje se kroz svoj rad bave pitanjima zaštite podataka kao i primjeni GDPR-a: Opće uredbe o zaštiti podataka.
Sarajevski otvoreni centar , Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Centar za mlade KVART, Fondacija Cure/CURE Foundation i TRIAL International u Bosni i Hercegovini su tokom prvog dana imali priliku razgovarati sa stručnjakinjom na području tehnologije, Marijom Bošković-Batarelo, o izazovima koji prate primjenu GDPR-a u sektoru poduzetništva kao i u manjim organizacijama.
U nastavku su se predstavnici_ce Inicijative susreli_e sa osobljem Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET gdje su predstavljeni projekti koje se implementiraju kroz saradnju sa obrazovnim sektorom, kao i međunarodnim organizacijama i vladinim tijelima/agencijama u zemljama Evropske unije.
Ovi susreti su bili izuzetna prilika za učenje o dobrim praksama koje se primjenjuju u Republici Hrvatskoj, ali i uvid u sve ono što čeka, ne samo donosioce odluka, nego i civilni sektor, na putu primjene GDPR-a u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedno od mnogih značajnih pitanja koja čekaju našu zemlju na procesu evropskih integracija i reformi na ovom putu.
U drugom dijelu posjete održan je sastanak sa osobljem Ureda pučke pravobraniteljice, gdje se razgovaralo o vezi procesa digitalne transformacije s jedne strane i zaštite ljudskih prava s druge strane. Posebno su naglašeni problemi koji prate ovaj proces (poput isključenja osjetljivih kategorija društva iz ovog procesa) te uloge institucije ombudsmana u Republici Hrvatskoj. Umjetna inteligencija je bila također jedna od tema o kojoj se razgovoralo, gdje su članice Inicijative dobile informacije o Uredbi Evropske unije o umjetnoj inteligenciji.
Na kraju susreta, Ured pučke pravobraniteljice je upoznao Inicijativu o digitalizaciji sudskih postupaka u Republici Hrvatskoj, te je naglasio potrebu kontinuirane borbe za pravednu digitalizaciju, koja vodi računa o potrebama svih kategorija društva, posebno osjetljivih kategorija.
Stečena znanja sa ovog susreta su izuzetno značajna za idući korak na projektu CEI TO DATA ROL, a to je analiza zakonske regulative o zaštiti podataka u Bosni i Hercegovini, kao i izrada prijedloga koji će biti usklađen sa Općom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije.