Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske unije

Publikacija Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske unije autorice Natalije Petrić je nastala u saradnji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i Sarajevskog otvorenog centra u Ime inicijative za monitoring EU integracija u BiH kao slijed ranije izdatih publikacija: Majčinstvo, roditeljstvo i očinstvo i pravo Evropske unije (dostupno na sljedećem LINK-u), Sudska praksa Evropskog suda pravde u oblasti zaštite trudnica i porodilja (dostupno na sljedećem LINK-u), i Prijedlog izmjena i dopuna Zakona u radu u FBiH (dostupno na sljedećem LINK-u).

Ova publikacija se bavi analizom pravnog okvira Evropske unije u svjetlu rodne ravnopravnosti kao jedne od temeljnih vrijednosti, ciljeva i pokretača ekonomskog rasta EU. Poseban fokus je na oblasti rada i zapošljavanja.

Kompletnu publikaciju možete pronaći OVDJE.