12/11/2018 Cilj transfera osuđenih osoba je izdržavanje kazne u zemlji porijekla, Marko Radić je državljanin BiH Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH strogo osuđuje ovakav postupak, kao protivnog bilateralnom Sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih... 31/10/2018 Javno-privatno partnerstvo u BiH i EU Pitanje pravne zaštite u oblasti JPP je veoma bitno, jer potencijalni privatni partneri treba da znaju da mogu zaštiti svoje interese u postupku dodjele... 29/10/2018 Nepostojanje Zakona o vanjskim poslovima kao prepreka EU integracijama BiH je jedina zemlja u regiji, ali i jedna od rijetkih u svijetu koja nema usvojen Zakon o vanjskim poslovima BiH. Iako pri imenovanju... 19/10/2018 Strategija tranzicijske pravde u BiH – strategija koje nema Tranzicijska pravda je ključni prioritet za EU kada se angažira u situacije grubih kršenja ljudskih prava i teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog... 16/10/2018 Socijalna pravda u BiH: Put ka EU sa obespravljenim radnicima i radnicama Direktive kao zakonodavni akt EU, kojima se postavljaju ciljevi za EU članice u specifičnim oblastima, mogu poslužiti i bh. zakonodavnim tijelima za izradu standarda... 16/10/2018 BiH i EU: Neispunjeni zahtjevi nevladinih organizacija Četrdeset nevladinih organizacija okupljenih u Inicijativu za monitoring evropskih integracija, pred političare su postavile zahtjeve, koji se odnose na demokratizaciju, vladavinu prava i ljudska... 12/10/2018 Pravna stečevina EU u oblasti zaštite okoliša: izazovi i mogućnosti u procesu evropskih integracija Kako bi se dostigli EU standardi zaštite okoliša, potrebno je mnogo posla i ulaganja, ali dugoročni benefiti imaju nemjerljivu vrijednost prvenstveno po zdravlje i... 09/10/2018 Utvrđivanje granica BiH i rješavanje otvorenih graničnih pitanja: Odnosi sa Hrvatskom Bosna i Hercegovina je, prilikom detaljnog utvrđivanja granične crte i ujedno graničnih prelaza sa svojim susjedima, naišla na niz otvorenih pitanja, kako sa Hrvatskom,... 04/10/2018 Izvještaj o ispunjenju Decembarskih zahtjeva 2014-2018 Na kraju mandatnog perioda u 2018. godini moguće je povući liniju i dobiti jasnu predstavu o tome koliko je učinjeno za protekle četiri godine... 04/10/2018 Pravna stečevina EU u oblasti zaštite okoliša: pravno normiranje u EU i benefiti aproksimacije Kako bi se dostigli EU standardi zaštite okoliša, potrebno je mnogo posla i ulaganja, ali dugoročni benefiti imaju nemjerljivu vrijednost prvenstveno po zdravlje i... 03/10/2018 Utvrđivanje granica BiH i rješavanje otvorenih graničnih pitanja: Odnosi sa Srbijom i Crnom Gorom Bosna i Hercegovina je, prilikom detaljnog utvrđivanja granične crte i ujedno graničnih prelaza sa svojim susjedima, naišla na niz otvorenih pitanja, kako sa Hrvatskom,... 27/09/2018 Pogrešna tumačenja statističkih podataka u oblasti zapošljavanja Istina je da broj registrovanih nezaposlenih osoba pada, međutim razlog pada treba tražiti u činjenici da sve veći broj radno sposobnog stanovništva napušta BiH