18/01/2019 Procjena učinaka propisa u Bosni i Hercegovini –stvarnost ili mit? Bosna i Hercegovini na rang-listi Svjetske banke, koja se objavljuje u sklopu izvještaja Doing Business, u posljednje četiri godine bilježi konstantan pad. U prethodnoj... 18/01/2019 Okrugli sto: „Trenutno stanje procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine“ Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH je u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u BiH organizovala okrugli sto na temu „Trenutno stanje procesa evropskih... 16/01/2019 Čekajući rezoluciju Evropskog parlamenta o BiH za 2018. godinu Bosna i Hercegovina je jedina država Zapadnog Balkana o čijem izvještaju Evropske komisije za 2018. godinu Evropski parlament još uvijek nije usvojio rezoluciju. Svi... 24/12/2018 Koncesije u BiH na putu harmonizacije sa pravnom stečevinom EU Harmonizacija zakona o koncesijama  u Bosni i Hercegovini sa Direktivom EU 2014/23 je prvi zadatak koji će vlasti u Bosni i Hercegovini trebati rješavati,... 06/12/2018 Zloupotreba Evropskog parlamenta za stranačke aktivnosti HDZ-a Evropska unija je pred Bosnu i Hercegovinu postavila zadatak da omogući jednaka prava onima koji ne pripadaju konstitutivnim narodima, a ne da obezbijedi HDZ-u... 06/12/2018 Preda: BiH ignoriše upozorenja iz Brisela Osim što ne pokazuju nikakvu inicijativu, predstavnici vlasti u BiH i dalje ignorišu ozbiljne izazove koji im predstoje u narednoj godini. 05/12/2018 Civilni nadzor nad sektorom sigurnosti u Bosni i Hercegovini Osim parlamenta, sudske kontrole i nezavisnih tijela, civilna kontrola provodi se i od strane izvršne vlasti. U slučaju BiH, to su institucije Predsjedništva BiH,... 12/11/2018 Cilj transfera osuđenih osoba je izdržavanje kazne u zemlji porijekla, Marko Radić je državljanin BiH Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH strogo osuđuje ovakav postupak, kao protivnog bilateralnom Sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih... 31/10/2018 Javno-privatno partnerstvo u BiH i EU Pitanje pravne zaštite u oblasti JPP je veoma bitno, jer potencijalni privatni partneri treba da znaju da mogu zaštiti svoje interese u postupku dodjele... 29/10/2018 Nepostojanje Zakona o vanjskim poslovima kao prepreka EU integracijama BiH je jedina zemlja u regiji, ali i jedna od rijetkih u svijetu koja nema usvojen Zakon o vanjskim poslovima BiH. Iako pri imenovanju... 19/10/2018 Strategija tranzicijske pravde u BiH – strategija koje nema Tranzicijska pravda je ključni prioritet za EU kada se angažira u situacije grubih kršenja ljudskih prava i teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog... 16/10/2018 Socijalna pravda u BiH: Put ka EU sa obespravljenim radnicima i radnicama Direktive kao zakonodavni akt EU, kojima se postavljaju ciljevi za EU članice u specifičnim oblastima, mogu poslužiti i bh. zakonodavnim tijelima za izradu standarda...