Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske Unije i Bosne i Hercegovina

Februar, 2019

PARLAMENTARNI ODBOR ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE EVROPSKE UNIJE I BOSNE I HERCEGOVINE: Između bosanskohercegovačke politike i evropskih integracija Bosne i Hercegovine, autora Haruna Išerića.

Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje je zajedničko tijelo Evropske unije i države potpisnice Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Osniva se radi parlamentarnog nadzora nad primjenom Sporazuma i političkog dijaloga dvaju parlamenata. Iskustvo Republike Hrvatske svjedoči da, iako Parlamentarni odbor ne donosi obavezujuće preporuke, njegovo djelovanje je od izuzetne koristi za državu kandidatkinju u procesu pregovaranja za članstvo u Evropsku uniju. Tako je Parlamentarni odbor dva puta projicirao godinu u kojoj će biti okončani hrvatski pregovori za članstvo u Evropsku uniju, koje je potom prihvatio izvjestitelj Evropskog parlamenta za Hrvatsku, odnosno druge unijske institucije. Pored toga, Parlamentarni odbor je omogućavao direktni kontakt hrvatskih i evropskih parlamentaraca_ki, zahvaljujući kojem su hrvatski_e parlamentarci_ke mogli_e lobirati za hrvatske interese, ali i ideje koje bi mogle dobiti podršku u Evropskom parlamentu.

Već četiri mjeseca poslije stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropskih zajednica i država članica konstituiran je Parlamentarni odbor. Međutim, konstituirajuća sjednica je bila prekinuta jer su se pojedini_e članovi_ice delegacije Parlamentarne skupštine u Parlamentarnom odboru usprotivili_e Nacrtu poslovnika i to u dijelu u kojem se propisuje da Parlamentarni odbor donosi preporuke većinom glasova prisutnih članova_ica delegacije Evropskog parlamenta i delegacije Parlamentarne skupštine. Oni_e su insistirali_e da delegacija Parlamentarne skupštine odlučuje na način kako je to propisano poslovnicima Zastupničkog doma i Doma naroda,odnosno da odlučuju zajedničke komisije ovih dvaju parlamentarnih domova. Takav način odlučivanja uključuje entitetski i etnički element. To je bilo neprihvatljivo za delegaciju Evropskog parlamenta. Od 2015. do 2019. godine postojala su četiri pokušaja da se postigne kompromis o načinu donošenja odluka u Parlamentarnom odboru. Nijedan nije bio uspješan.