BH. Parlament: Proces imenovanja ombudsmana pokrenut sa mrtve tačke

ad hoc PSInicijativa za monitoring evropskih integracija BiH izražava zadovoljstvo što je na jučerašnjoj sjednici Zajedničke (ad-hoc) komisije za provođenje procedure imenovanja tri ombudsmana proces imenovanja pokrenut sa mrtve tačke. Kao što je javnost već poznato, na prošloj sjednici ovog tijela predstavnik i predstavnica HDZ-a BiH nisu podržali Poslovnik za provođenje procedure, uvodeći u ovaj proces pitanje “dokazivanja” etničke pripadnost potencijalnih kandidata/kinja. S obzirom da bh. zakoni ne poznaju načine kako se etnička pripadnosti dokazuje, nego se iskazivanje (ne)pripadnost narodima izražava samo izjavom pojedinca/ke, ovo pitanje je cijeli proces bilo odvelo u pogrešnom pravcu.

Pored toga, kao što je Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH već ukazala, poslovnik nije bio usklađen sa “Pariškim principima”(http://eu-monitoring.ba/prijedlog-za-uskladivanje-poslovnika-za-provodenje-procedure-za-imenovanje-tri-ombudsmana), te je Inicijativa uputila veliki broj konkretnih sugestija u vezi sa unapređenjem Poslovnika.

Kao rezultat naše intervencije možemo sa zadovoljstvom konstatovati da je na jučerašnjoj sjednici (1. jula 2015.) usvojen Poslovnik koji sadrži sve izmjene koje je Inicijativa predložila. Od velike pomoći je bila i zastupnica Maja Gasal Vražalica koja je na samoj sjednici više puta insistirala na dopunama Poslovnika, te opštoj transparentnosti cijelog procesa i na uključivanju organizacija civilnog društva, a koristeći sugestije koje je izradila Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, koje su bile upućene svima parlamentarcima koji/e su dio ove radne grupe.

Na jučerašnjoj sjednici je zaključeno da organizacije civilnog društva mogu uputiti pitanja za kanditate i kandidatkinje, koje će onda članice i članovi ove ad-hoc komisije uzeti u razmatranje i potencijalno predložiti samim kandidatima/kinja kod provođenja intervjua.

U narednih nekoliko dana uslijedit će objava konkursa u dnevnoj štampi, Službenom glasniku BiH i na web stranici Parlamentarne skupštine BiH. Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH nastaviti će da prati ovaj proces, te se nada da će se najbolji/e stručnjaci/kinje za ljudska prava prijaviti na ovaj konkurs.

Saopštenje dostupno ovdje.

Sarajevo, 02.07.2015. godine