BOSNIA DAILY: BiH aplicira za članstvo u EU

bd2Bosnia Daily, 16.02.2016. god.

U međuvremenu, koalicija od preko 30 organizacija civilnog društva koja vrši monitoring evropskih integracija BiH saopštila je da je aplikacija “neodgovorna politička igra koja ima za cilj skretanje pažnje sa istinskih problema sa kojima se BiH suočava”.

Više o ovome na engleskoj verziji.