BOSNIA DAILY – Radna grupa diskutovala o amandmanima na Zakon o zabrani diskriminacije

UntitledBosnia Daily, 9. septembar 2015.

“Sarajevski otvoreni centar je prezentovao prijedloge za promjenu Zakona o zabrani diskriminacije, kreirane uz pomoć eksperata, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost polova BiH.”