Smjernice za pružanje zagovaračkog doprinosa organizacija civilnog društva u BiH u procesu evrounijskih integracija: Politički kriteriji

Ovaj informativno-zagovarački dokument nastaje u kontekstu odsustva nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, što je jedna od preporuka iz Mišljenja Evropske komisije o spremnosti Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji (EU). Usvajanje ovog dokumenta biće jasan znak da je nedoumicama vezanim za nadležnosti unutar BiH kraj, pa će i proces zagovaranja … Continued

Inicijativa za monitoring EU integracija: Pozivamo institucije da iskoriste historijsku šansu za BiH i ubrzaju reforme

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH pozdravlja dodjeljivanje kandidatskog statusa za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji kao važan geopolitički potez i snažnu poruku iz Brisela. Svaka odluka koja osnažuje evropsko jedinstvo bazirano na zajedničkim vrijednostima je važna u vrijeme sigurnosne krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu. Smatramo da ovo nije vrijeme za slavlje, … Continued

Obaveza zaštite novinara i medija od nasilja i prijetnji kao dio evropskih integracija BiH

Autor: Harun Išerić Napadi i prijetnje novinarima: kratki presjek stanja Linija za pomoć novinarima, koja djeluje u okviru udruženja BH Novinari, u 2021. godini je zabilježila 70 prijavljenih slučajeva kršenja novinarskih prava i medijskih sloboda, od čega 16 slučajeva fizičkih i verbalnih napada i prijetnji. Dominantan izvor napada i prijetnji jeste online prostor (70%), koji … Continued

Upravljanje migracijama i azilom u kontekstu EU integracija

Autor: Nedim Kulenović Unapređenje sistema upravljanja politika migracija i azila nameće se kao jedno od ključnih pitanja na putu BiH ka EU integracijama. Izazovi sa kojima se država suočila u ovom području tokom perioda 2018-2019. i pandemije ukazali su na sve nedostatke postojećeg sistema. Ti rizici postoje i dalje, te vlasti moraju preduzeti hitne korake … Continued

Koliki je utjecaj Akcionog plana za društvenu inkluziju Roma i Romkinja u BiH?

Autorica: Sanela Bešić Premijeri država Zapadnog Balkana su 2019. godine usvojili Deklaraciju partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja u sklopu procesa proširenja Evropske unije (EU) i regionalne saradnje (tzv. Poznanska deklaracija). Bosna i Hercegovina (BiH) se obvezala da će nastaviti i pojačati napore za punu ravnopravnost i integraciju Roma/kinja kroz sprovođenje i praćenje Operativnih zaključaka … Continued

Prijavite se za učešće na konferenciji „EU kandidatski status za BiH: Između zasluga i očekivanja“

  Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH i Friedrich Ebert Stiftung u BiH organizuju konferenciju povodom dobijanja preporuke Evropske komisije za dodjeljivanje kandidatskog statusa BiH. Konferencija „EU kandidatski status za BiH: Između zasluga i očekivanja“ će se održati 29. novembra 2022. godine u Sarajevu u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo (Grbavica, Kemala … Continued

Zakonsko priznanje djece rođene zbog rata: dugoočekivani korak u pravom smjeru

Piše: Amina Hujdur U julu 2022. godine, načinjen je historijski korak u borbi za priznanjem djece rođene zbog rata[1], kada je Brčko distrikt BiH u okviru novousvojenog Zakona o civilnim žrtvama rata, prvi u Bosni i Hercegovini, zakonski prepoznao djecu rođenu usljed ratnog silovanja kao civilne žrtve rata. Tada je zakonski utemeljeno priznanje postojanja ove … Continued

Borba za ravnopravnost LGBTIQ osoba kroz prizmu EU integracija BiH

Autor: Branko Ćulibrk Društvena diskriminacija seksualnih manjina i dalje je rasprostranjena u mnogim evropskim državama, ali poštivanje prava LGBTIQ osoba je veoma bitno pitanje na putu ka EU integracijama za BiH i predstavljaju sastavni dio pregovora o procesu pristupanju EU, kao i svakog godišnjeg izvještaja Komisije EU o napretku. Nažalost, svjedoci smo da se ljudska … Continued

Ključni priroteti iz oblasti vladavine prava moraju biti suštinski zadovoljeni

Autor: Emir Velić Već duže od dvije godine dominantna tema diskusije o vanjskoj politici Bosne i Hercegovine jeste Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Dokument, objavljen u maju 2019. godine, javnosti je najpoznatiji zbog svog zaključka u kojem je navedeno 14 prioriteta koje vlasti trebaju ispuniti, poboljašavajući zakonodavni i institucionalni okvir, … Continued

Formiranje registra za rak: Onkologija u BiH i perspektive EU saradnje

Jedan od zadataka institucija u okviru reforme zdravstva jeste i formiranje regist(a)ra za rak (Cancer registry), baze podataka koja će omogućiti prikupljanje tačnih i relevantnih podataka o ovom oboljenju u BiH, kao i otvoriti put pristupanju Europskoj mreži registara raka (ENCR), koju je 1990. godine osnovala Evropska komisija.

Osvrt na Uputstvo CIK-a o postupku provedbe posrednih izbora za tijela vlasti u BiH

Odluka Ustavnog suda BiH po zahtjevu Bože Ljubića za ocjenu ustavnosti odredbi članova Izbornog zakona BiH kojom se “nalaže Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja ove odluke uskladi odredbu Potpoglavlja B člana 10.12. stav 2. u dijelu: “Svakom konstitutivnom narodu se daje jedno mjesto u svakom kantonu” i odredbe Poglavlja 20 – Prelazne i završne odredbe člana 20.16.A stav 2. tač. a-j. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine…sa odredbama člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine”, označila je početak, po mnogima, najveće političke krize u Bosni i Hercegovini od Dejtona do danas.