Članice Inicijative traže učešće organizacija civilnog društva u procesu imenovanja tri ombudsmena za ljudska prava BiH

dopis 2 PSBiHČlanice Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH su 12.05.2015. godine uputile dopis predsjedavajućem i članovima Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava BiH.

Kao koalicija trideset respektabilnih nevladinih organizacija okupljenih oko pitanja demokratizacije, vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava, koja svoje nalaze objavljuje u formi godišnjeg Alternativnog izvještaja o napretku (Alternative Progress Report), izrazili/e smo naše interesovanje za proces imenovanja ombudsmena za ljudska prava BiH.

Vodeći se najvišim standarima demokratizacije jednog društva, evropskom pravnom stečevinom ali i Pariškim principima u vezi sa statusom nacionalnih/državnih institucija za promociju i zaštitu ljudskih prava smatramo da je poželjno i korisno da organizacije civilnog društva, aktivne u oblasti promocije i zaštite ljudskih prava, budu aktivno uključene u cjelokupni proces imenovanja ombudsmena. Smatramo da bi organizacije civilnog društva trebale imati savjetodavni status u cijelom procesu, kao što je to slično bio slučaj pri imenovanju ombudsmana 2008. godine.

Pariški principi, koje je 1993. godine usvojila  Generalna skupština Ujedinjenih nacija, u svome poglavlju “Sastav i garancija nezavisnosti i pluralizma” (tačka 1), pozivaju države članice Ujedinjenih nacija, da pri imenovanju nacionalnih institucija za ljudska prava, u našem slučaju pri imenovanju ombudsmena za ljudska prava, omoguće “pluralističnu reprezentativnost i prisustvo” organizacija civilnog društva.

Iskustvo iz susjedne Republike Hrvatske, pri imenovanju pravobranitelja i pučke pravobraniteljice, kao i praksa drugih država Evropske unije, pokazali su da organizacije civilnog društva mogu značajno doprinijeti kvaliteti procesa imenovanja, tako što su uključeni u sam postupak vrednovanja pojedinih kandidatura, intervjuisanje kandidata/kinja te u konačnici predlaganje najboljih kandidata/kinja za imenovanje od strane parlamenta.

Organizacije članice Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH stavljaju na raspolaganje Privremenoj zajedničkoj komisiji oba doma PSBIH za provođenje procedure imenovanja tri ombudsmena za ljudska prava BiH, svoju stručnost u nadi da tako možemo pomoći savjetom, relevantnim iskustvom i samom procesu odabira i ocjene kandidata. Vjerujemo da organizacije civilnog društva, poput organizacija koje su okupljene u našoj koaliciji, mogu doprinijeti i transparentnosti ovog procesa, informišući što širu javnost o samom procesu konkurisanja, intervjuisanja te u konačnici imenovanja.

Dopis je upućen i:

  • Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, n/r minitrice,
  • Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, n/r pomoćnice ministrice za ljudska prava
  • Delegaciji Evropske unije u BiH, n/r ambasadora,
  • Delegaciji Evropske unije u BiH, n/r šefa političkog ureda
  • Delegaciji Evropske unije u BiH, n/r kontakt tačka – službenica za ljudska prava
  • Vijeću Evrope, ured u BiH; n/r šefice ureda
  • Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini
  • Ambasadi Kraljevine Nizozemske
  • Ambasadi SAD

PDF dopisa možete pronaći ovdje.

Sarajevo, 12.05.2015. godine