Delegacija Evropske unije u BiH treba da reaguje na izjave o politizaciji odluka ustavnih sudova u BiH

delegacija-eu-bih-tabla(6)Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara je prilikom svojih medijskih istupa, a povodom odluke Ustavnog suda Federacije BiH o proglašenju Zakona o radu Federacije BiH neustavnim, iznijela stav da je Ustavni sud Federacije BiH donio političku odluku i da je takva odluka ulazak u politizaciju.

Podsjećamo da su u posljednje vrijeme i drugi zvaničnici_e vlasti imali_e slične izjave po pitanju odluka ustavnih sudova, poput izjave Predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o odluci Ustavnog suda BiH kojom je 9. januar kao Dan Republike Srpske proglašen neustavnim, kada je ovaj sud nazvao više političkim nego pravnim tijelom.

Osim toga, upravo zbog politizacije odluka ustavnih sudova, mnoge od njih nisu izvršene na vrijeme ili nisu izvršene nikako, poput odluke o proglašenju neustavnim Statuta Grada Mostara, Zakona o jedinstvenom matičnom broju i drugih odluka i akata, te podaci govore da u periodu 2004 – 2015. godina nije izvršena ukupno 91 odluka Ustavnog suda BiH.

Smatramo da samo komentarisanje odluka najviših ustavno-pravnih instanci od strane zvaničnika_ca vlasti u Bosni i Hercegovini ne doprinosi uspostavi i očuvanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini, jer i ustavni sudovi moraju imati omogućen rad bez pritisaka i uplitanja politike.

S druge strane, proglašavanje odluka ustavnih sudova političkim i politizacijom dodatno dovodi do urušavanja vladavine prava i demokratskog sistema države, u prvom redu zato što takve izjave uperene prema sudovima dolaze od zvaničnika_ca vlasti, koji_e mogu kreirati obrazac ponašanja i za druge građane i građanke.

Bosna i Hercegovina u procesu evropskih integracija mora izgraditi sistem koji počiva na demokratiji i vladavini prava, no izjave zvaničnika_ca institucija vlasti u Bosni i Hercegovini poput ove posljednje ne odaju utisak istinske opredjeljenosti pojedinih zvaničnika_ca za evropske integracije i ono što one podrazumijevaju.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija u BiH kao koalicija 30 nevladinih organizacija koja radi na zaštiti i promociji ljudskih prava, te pitanjima iz oblasti vladavine prava i demokratije poziva Ambasadora Lars-Gunnara Wigemara da u ime Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini reaguje na navede izjave Predsjedavajuće Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidije Bradare kao i na sve druge izjave i uplitanja koja znatno mogu na naruše demokratska načela u BiH.

Sarajevo, 03.03.2016. god.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija u BiH