Diskusija: Kakve promjene želimo? Reforma Institucije ombudsmana u BiH

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH će 27. jula 2015. godine, od 10:00 – 12:00 časova u EU info centru (Zgrada EU Delegacije, Skenderija 3a, Sarajevo) organizuovati diskusiju na temu

Kakve promjene želimo? Reforma Institucije ombudsmana u BiH

Učestvuju:

Saliha Đuderija, pomoćnica ministrice,
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Jasminka Džumhur, ombudsmanka,
Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH

Adrijana Hanušić, pravna savjetnica,
TRIAL, Ured u BiH

Adnan Kadribašić, pravni savjetnik,
OSCE Misija u BiH

 

moderira:
Saša Gavrić, izvršni direktor
Sarajevski otvoreni centar

 

Cilj ove diskusije jeste otvaranje šire javne rasprave oko uloge Institucije ombudsmena za ljudska prava, u nadi da ćemo na taj način sadržajno podržati predstojeći proces izmjene i dopune Zakona o ombudsmanu za ljudska prava.

Institucija ombudsmena za ljudska prava u BiH je centralna nezavisna institucija za zaštitu i promociju ljudskih prava. Spajanjem entitetskih i državne institucije ombudsmena u jedno tijelo, te imenovanje tri ombudsmana/ke 2009. godine započeo je proces samostalnog razvoja ove Institucije. Od tada pa do danas Institucija ombudsmena doživjela je svoj razvoj te su stečena različita iskustva.

15 godina u tom kontekstu predstavlja prekretnicu. Ne samo da će doći do imenovanja nova/e tri ombudsmena/ke, nego nam ove godine predstoji i predlaganje novog Zakona o ombudsmenu za ljudska prava te ponovna akreditacija Institucije pri Ujedinjenim nacijama.

Šta nas u tom kontekstu može očekivati? Koje su prepreke s kojim se Institutucija ombudsmena suočava? Koja rješenja predlaže ministarstvo? Kakav je stav međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva? Ovo su samo neka od pitanja o kojima ćemo sa našim sagovornicima/ama diskutovati.

Poziv za prisustvo i diskusiju će biti upućen i na adrese: zastupnika/ca i delegata/kinja Parlamentarne skupštine BiH (neizostavno članova/ica i sekretarke Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH), zastupnika/ca i delegata/kinja Parlamenta FBiH kao i poslanika/ca Narodne skupštine RS, predstavnika/ca resornih ministarstava na državnom i entitetskom nivou, predstavnika/ca međunarodne zajednice u BiH, organizacija civilnog društva koje rade na ovim pitanjima, kao i medije.

Obezbjeđen simultani prevod na engleski jezik.
Izjave za medije će se davati nakon diskusije (poslije 12h).

191b1a4445a09532af0f59d7c9020c48