Inicijativa poručuje: Blokadom IPA fondova se ne kažnjavaju odgovorni za opstrukcije

reforma sektora pravdeInicijativa za monitoring evropskih integracija BiH smatra neprihvatljivim kašnjenje u usvajanju Strategije za reformu sektora pravde 2014-2018, a posebno nastojanja predstavnika institucija Republike Srpske da političkim pritiscima izdejstvuje izmjene teksta Strategije koje se odnose na formiranje Višeg suda BiH.

 

Usvajanje navedene Strategije trebalo je omogućiti BiH da dobije sredstava iz IPA fonda za smanjenje broja nerješenih predmeta ratnih zločina. S tim u vezi pozvani su nadležni organi u BiH da poduzmu sve potrebne korake za usvajanje Strategije.

Potrebno je naglasiti da formiranje Višeg suda BiH, koje je naznačeno u Strategiji, predstavlja legitiman pravni zahtjev koji odgovara principu dvostepenosti u sudskim postupcima i ne ulazi u entitetske nadležnosti. U tom kontekstu, uspostava Višeg suda BiH kao drugostepenog organa bi se isključivo vezivala za utvrđene nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine, zbog čega je nepotrebno i besmisleno politiziranje ovog pravnog pitanja koje svoje izvore vuče iz osnovnih principa zaštite ljudskih prava i temeljenih sloboda.

Članice Inicijtive za monitoring evropskih integracija BiH upozoravaju nadležne državne vlasti BiH i entiteta Federacija BiH i Republika Srpska kako bi blokada IPA fondova mogla negativno utjecati na funkcionalnost i efikasnost pravosudnih institucija u cijeloj BiH pri čemu će u potpunosti biti ugrožen proces procesuiranja ratnih zločina u BiH, kao i na jednaku dostupnost pravde svim njenim građanima. Zbog toga, članice Inicijative pozivaju Evropsku uniju da ne dozvoli politiziranje pravnih pitanja od strane bilo kojih političkih predstavnika u zemlji, te da insistira na usvajanju Strategije za reformu sektora pravde u BiH, kako bi se spriječilo finansijsko „kažnjavanje“ sistema sudova i tužilaštava u cijeloj državi.

Sarajevo, 15.04.2015. godine