Izmjene i dopune Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH trebaju obuhvatiti sve substancijalne zahtjeve iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine pozdravlja proces izmjena i dopuna Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH koji su usmjereni na provođenje preporuka i smjernica sadržanih u međunarodnim aktima koje je BiH ratifikovala, preporukama i mišljenjima međunarodnih tijela među kojima posebno ističemo Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU i prateći Analitički izvještaj Evropske komisije.

Ovom prilikom skrećemo pažnju da ponuđena rješenja iako tretiraju pojedine, prijeko potrebne oblasti, ne obuhvataju sva ključna pitanja u vezi regulisanja rada i organizacije Institucije ombudsmana koja su prepoznata i od strane civilnog društva u BiH i od strane međunarodnih aktera.

Naglašavamo da je Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, kao koalicija organizacija u kojoj veliki broj članica upravo za fokus ima ljudska prava, već analizirala oblasti obuhvaćene ovim Izmjenama i dopunama ali i mnoge druge, te ponudila svoj Model zakona, čija rješenja između ostalih podrazumijevaju i:

Izbor Ombudsmana iz reda Ostalih kako bi se postigla saglasnost između vladajućeg političkog načela nacionalnog triparteta i jamstva jednakog postupanja prema svim osobama, bez obzira na etničku pripadnost, uključujući osobe koje pripadaju nacionalnim manjinama ili se ne žele izjasniti kao pripadnici_e jednog od tri konstitutivna naroda (ustavna kategorija ostalih), te spriječila posredna diskriminacija građana koji se ne izjašnjavaju kao jedan od tri konstitutivna naroda u BiH.

Struktuiranu tj. tematsku podjela rada između samih ombudsmena čime bi se ubrzao proces donošenja odluka i rad Institucije učinio efikasnijim. Dosadašnje odlučivanje konsensusom uzrokuje značajna kašnjenja ili neaktivnost u osjetljivim slučajevima.

Pritom podsjećamo i na pitanja iniciranja ili intervencija u sudskim postupcima te mogućnosti pokretanja prekršajnog postupka prilikom neprovođenja preporuka ili nesaradnje u slučaju diskriminacije kao mehanizme koje Ombusman nije dovoljno koristio, iako za to ima ovlaštenja.

Smatramo da proces Izmjena i dopune Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH nije završen sve dok se ne ispune svi supstancijalni zahtjevi navedeni u Analitičkom izvještaju Evropske komisije, a koji na sveobuhvatan način vode ka unapređenju efikasnosti institucije u obavljanju svog mandata zaštite i promociju ljudskih prava.

Kako bi pružile adekvatnu podršku ovom procesu, Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH i njene članice će se, sa svojim prijedlozima i obrazloženjima, uključiti u trenutni proces online konsultacija o Zakonu u nadi da će isti biti prepoznati od strane nadležnih institucija.

Inicijativin Model Zakona o instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH možete naći ovdje.