Klix.ba: BiH ipak nije odgovorila na sva pitanja iz Upitnika Evropske komisije?

Tekst objavljen na portalu klix.ba, februar 2019. LINK

“Upozoravamo javnost da, i pored čekanja i kašnjenja, odgovor Bosne i Hercegovine na preko 20 dodatnih pitanja iz različitih oblasti glasi: „Nismo u mogućnosti u ovom trenutku dostaviti odgovor na ovo pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacija“, saopćeno je iz ove nevladine organizacije.

Među ovim pitanjima nalazi se i ono iz političkih kriterija koje traži razloge o neizvršenju trinaest (13) odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali je zastupljen i velik broj pitanja iz poglavlja 22. Regionalne politike i koordinacija strukturnih instrumenata, kao i poglavlje 26. Obrazovanje i kultura.

“Zabrinjavajuće je da mehanizam koordinacije nije uspio odgovoriti na vrlo jednostavna pitanja iz oblasti obrazovanja kao što su nadležnosti i uloge pojedinih ministarstava na različitim nivoima, potom informacije o aktivnostima Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, koliko često se sastajala Konferencija ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini, koje su nadležnosti i odgovornosti pedagoških zavoda itd”, navodi se.

Nadalje, tvrdi se da nisu pripremljeni odgovori na pitanje o aranžmanima za registraciju privatnih obrazovnih ustanova, zatim o strategijama i reformama sistema obrazovanja, te informacije o provedbi Akcionog plana za izradu i provođenje Kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini za period 2014-2020.

Također, nisu navedeni podaci o provedbi referentnog okvira EU (Obrazovanje i obuka 2020) koji su dostupni kod državne agencije za statistiku, niti su dostavljene informacije o kontinuiranom usavršavanju nastavnog kadra

“Posebno, ističemo da Bosna i Hercegovina nije pripremila informacije o provedbi zajedničke jezgre nastavnih planova i programa na svim nivoima vlasti u zemlji, niti o tome kakvi su postojeći aranžmani za prelazak učenika iz nadležnosti jednog pod nadležnost drugog obrazovnog organa u Bosni i Hercegovini. Evidentno je da su institucije u Bosni i Hercegovini još jednom neuredno i neblagovremeno obavile svoje obaveze na putu evropskih integracija, te da mehanizam koordinacije nije uspio pokazati svoju efikasnost ni na drugom ispitu u vidu pripreme odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije”, navodi se.

Nerazumno je reći, kako ističu, da institucije u Bosni i Hercegovini nisu u mogućnosti dostaviti odgovor na neko pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacije, dok s druge strane postoji stalna potreba naglašavanja da je čak preko hiljadu (1.000) državnih službenika uključeno u proces pripreme odgovora.

“Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH poziva vlasti u Bosni i Hercegovini, u prvom redu Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Direkciju za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da upoznaju javnost o razlozima ne odgovaranja na pojedina dodatna pitanja, imajući u vidu sva kašnjenja, veliki broj ljudi uključenih u proces, te ranije naglašavanje da se radi o tehničkim pitanjima i da je mehanizam koordinacije sada već „uhodan“, istaknuli su.