KONFERENCIJA ”Stari izazovi, nove perspektive: Evropski put Bosne i Hercegovine” 28. marta u Sarajevu

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine uz podršku Heinrich Böll Stiftung Sarajevo organizuje konferenciju hibridnog karaktera (uživo, ali i online) koja će se održati 28. marta 2022. godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo (Kemala Kapetanovića 17) sa početkom u 10h.

U javnom prostoru u Bosni i Hercegovini se usljed novonastalih okolnosti na međunarodnoj političkoj sceni sve više spominje zapostavljena evropska perspektiva ove zemlje. Propituje se napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu sa fokusom na političke i ekonomske kriterije te usklađenost sa zakonodavstvom EU. Sve češće se spominje 14 prioriteta navedenih u Mišljenju Evropske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine koji uslovljavaju kandidatski status. Civilno društvo je gotovo u potpunosti isključeno iz reformskih procesa kao što je bio slučaj sa netransparentnim pregovorima o izmjenama izbornog zakonodavstva. Sve češće se može čuti narativ o ubrzanom pristupu Evropskoj uniji, što nije utemeljeno niti u jednom potezu institucija Unije. Sa druge strane, svjedočimo proaktivnom djelovanju europarlamentaraca_ki koji u Evropskom parlamentu zagovaraju jače prisustvo Evropske unije u Bosni i Hercegovini i aktivniju ulogu u rješavanju dugogodišnje političke krize.

Zbog svega navedenog organizacijom ove konferencije želimo inicirati dijalog između predstavnika_ca civilnog društva, europarlamentaraca_ki i zastupnika_ca u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Cilj nam je razgovarati o različitim putanjama Bosne i Hercegovine prema integraciji u EU, a koji su javno aktualizovane te o ulozi i očekivanjima od svih aktera u ovom procesu.

Ukoliko želite prisustvovati konferenciji uživo, prijaviti se možete ovdje. Za praćenje konferencije putem Zoom platforme, registrujte se ovdje.

Konferencija se održava uz podršku National Endowment for Democracy (NED) i Heinrich Böll Stiftung Sarajevo.