Modeli za izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava

Pronalazak rješenja za reformu izbornog sistema Bosne i Hercegovine (BiH) predstavlja ključnu prekretnicu za budućnost BiH i prelazak iz faze postratnog društva u tranzicijsku demokratiju u kontekstu širih integracionih procesa. Promjenom dosadašnjeg izbornog sistema promijenila bi se i dosadašnja paradigma odgovornosti u okviru isključivo etničkih grupa bez bilo kakve odgovornosti za cjelokupnost bosanskohercegovačkog društva. Naravno da to podrazumijeva i drastično povećanje odgovornosti za javno djelovanje, ali i sankcionisanje bilo kakvog nedemokratskog djelovanja kroz demokratske procedure.

U ovoj publikaciji, Faris Vehabović obradio je moguće modele ili modele reforme Ustava i Izbornog zakona u skladu s presudama Evropskog suda za ljudska prava.

Publikaciju na B/H/S jeziku možete preuzeti ovdje.

Publikaciju na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.