N1: Dan Preda: Lakše s reisom nego s političarima

N1 TV, Dnevnik, 11.01.2019.

U dnevniku N1 televizije pogledajte izjave Cristiana Dana Prede, izvjestioca Evropskog parlamenta za BiH i Tijane Cvjetićanin iz Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH povodom okruglog stola održanog 11. januara na temu “Trenutno stanje procesa evropskih integracija BiH”. Cristian Dan Preda je kazao da je u pogledu integracija BiH optimističniji nego političari i predstavnici civilnog društva, te kako je teško uspostaviti saradnju sa parlamentarcima Bosne i Hercegovine.