Namir Ibrahimović – Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje u BiH: trenutno stanje i preporuke za reforme

namir_osPiše: Namir Ibrahimović

Obrazovanje u BiH se ne mijenja – dvadeset godina nakon završetka rata u osnovnim i srednjim školama metode poučavanja nisu evoluirale – još uvijek nastavno osoblje predaje, djeca zapisuju i poslije toga reprodukuju kroz pismeno ili usmeno ispitivanje. Ocjene koje đaci prenose iz jednog obrazovnog nivoa u drugi su jedini pokazatelj njihovog rada, a ocjene isključivo upisuje osoba koja i predaje određeni nastavni predmet.

U tekstu koji možete pronaći OVDJE, Ibrahimović tematizira pitanje reformi osnovnog i srednjeg obrazovanja koje nisu urađene dubinski niti je prelazak sa jednog sistema na drugi urađen istovremeno i identično, izostanak reforme u obrazovanju propisane dokumentom Vijeća ministara BiH imena Strateške pravce razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom implementiranja, 2008.–2015, pitanje kvaliteta udžebnika, sveprisutnoj diskriminaciji u obrazovanju, finansiranju te ključne preporuke šta se mora poduzeti.