Otvoreno pismo Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH povodom najavljene posjete komesara Johannesa Hahna Bosni i Hercegovini

El comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, povodom najave posjete Bosni i Hercegovini, komesaru Evropske komisije za pitanja politike susjedstva i proširenje, gospodinu Johannesu Hahnu, poručuje:

 

 

NOVA EVROPSKA INICIJATIVA MORA DA BUDE I ISTINSKI NOVI PRISTUP EVROPSKE UNIJE PREMA BOSNI I HERCEGOVINI!

Svjedoci smo da je BiH u zadnjih osam godina u konstantnim blokadama. Reformske inicijative su ostale bez uspjeha.

Pokušaj koordinacije procesa implementacije odluke Sejdić-Finci od strane bivšeg komesara Stefana Fülea u 2013. i početkom 2014. godine se, nažalost, pretvorio u zatvoreni, netransparentni pregovor političkih lidera. Nadležne institucije, koje smo mi kao građani/ke birali/e, primarno Parlamentarna skupština BiH, su obezglavljene u ovom procesu. Osnovna premisa pregovora – ukidanje etničke diskriminacije u političkom sistemu BiH – je zanemarena, a sam “dijalog lidera političkih stranaka” se pretvorio u pregovore oko “hrvatskog pitanja“. Kada je proglašen neuspjeh ovog procesa, opet niko nije odgovorao niti je bio javno prozvan za to.

Građani i građanke BiH su pokazali/e šta misle o bh. političarima/kama. Februarski protesti su bili upozorenje, a putem rezultata opštih izbora došlo je i do kažnjavanja određenih stranaka u cijeloj BiH.

Njemačko-britanska, ili nova evropska inicijativa, novi pokušaj Evropske unije i njenih država članica da se proces pristupanja BiH odblokira te da se, pored političkih reformi, akcent stavi i na ekonomska i socijalna pitanja jeste nova nada za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, imajući na umu sve probleme iz prošlosti, pozivamo komesara Johannesa Hahna da nova inicijativa bude instinski novi prostup Evropske unije prema BiH. Zbog toga poručujemo:

  • Pregovarački procesi se trebaju voditi sa predstanicima/ama izvršne i zakonodavne vlasti, a ne sa liderima političkih stranaka: kao građani/ke, izbrali/e smo parlamentarce/ke koji/e zastupaju naše interese. Zajedno sa imenovanim ministrima/kama i premijerima/kama oni/e trebaju da budu vaši primarni i jedini kontakt. Ne nastavljajte pregovore sa liderima i predstanicima/ama stranaka, koji/e su već niz puta srušili/e reformske procese;
  • Civilno društvo treba biti istinski partner i treća strana pregovora: u sva pitanja pregovora i integracija uključite civilno društvo, te ga istinski shvatite kao partnera, a ne kao pro-forma obavezu. Uključite civilno društvo u ekonomske reforme, buduće procese političkih reformi, u Struktuisani dijalog za pitanja vladavine prava. Civilno društvo ne treba biti dio procesa kada je on pri kraju, nego od samog početka;
  • Ne odustajte od političkih reformi, demokratizacije i ljudskih prava: Iako su ekonomsko-socijalne reforme neophodne, te jedan od prioriteta za većinu bh. građana/ki, od velikog značaja je da se paralelno nastavi sa političkim reformama, demokratizacijom političkog sistema i njegovih institucija, promicanjem ravnopravnosti spolova, te suzbijanjem diskriminacije manjinskih i marginalizovanih grupa. Ekonomski prosperitet je moguć samo ukoliko je zasnovan na demokratskom i inkluzivnom društvu i političkom sistemu.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH