Potemkinova kandidatura: Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu za članstvo u Evropskoj uniji za 2022. godinu – politički kriteriji

Dodjeljivanje kandidatskog statusa za članstvo Bosne i Hercegovine (BiH) u Evropskoj Uniji (EU) bi neupućene moglo navesti da vjeruju kako su institucije i politički_e predstavnici_e ostvarili napredak u reformskim procesima i približili ovu zemlju standardu zemalja članica. Alternativni izvještaj Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine1 nudi osvrt i perspektivu organizacija civilnog društva o dinamici i rezultatima najznačajnijih političkih i reformskih procesa u protekloj godini i ispunjenju obaveza iz političkih kriterija. Izvještaj sadrži osvrt na funkcionisanje demokratskih institucija i reformu javne uprave, vladavinu
prava i osnovna prava, te dodatke o poglavljima 19, 27 i 28.

Publikacija je rezultat rada organizacija civilnog društva unutar Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine i saradnika i saradnica izvan ove koalicije. U izradi ovog izvještaja učestvovalo je 43 autora_ice iz 22 organizacije.

Alternativni izvještaj na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Alternativni izvještaj na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Publikacija je izrađena u okviru projekta koji finansira Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA). Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost izdavača i ni na koji način ne odražava stavove donatora.