Poziv na prezentaciju i diskusiju: Alternativni izvještaj za BiH 2016, Nove šanse stari problemi!?

UntitledInicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, kao koalicija trideset organizacija civilnog društva, poziva Vas na prezentaciju i diskusiju na kojoj će se govoriti o napretku BiH u procesu EU integracija iz perspektive organizacija civilnog društva, kao i o reformskom pristupu EU prema BiH. Alternativni izvještaj za BiH predstavlja pregled aktuelnog stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini iz ugla organizacija civilnog društva, s ciljem uticanja na formulisanje zvaničnog Izvještaja za BiH, koji kreira Evropska komisija i koji se objavljuje svake godine u oktobru.

Bosna i Hercegovina je zabilježla formalni napredak koji nije bio praćen ni suštinskim reformama niti realnim napretkom u ispunjenju uslova za podnijetu aplikaciju za članstvo u EU. Fokusi prezentacija i diskusije biće usmjereni na pitanja koja se tiču rada najviših zakonodavnih i izvršnih tijela u BiH, pitanja reforme javne uprave, stanja u oblasti medija i slobode izražavanja, pitanja izbora te zapaženih problema manjinskih i marginalizovanih grupa i njihove diskriminacije.

GovoreTijana Cvjetićanin (Zašto ne), Borka Rudić (BH Novinari), Miroslav Živanović (Centar za ljudska prava) i Nedim Jahić.

Moderira: Emina Bošnjak (Sarajevski otvoreni centar)

Mjesto održavanja: Networks Sarajevo, Skenderpašina 1

Datum i vrijeme: ponedjeljak, 18.07.2016. godine od 11:00-12:30.

Kompletan poziv za prezentaciju i diskusiju možete pronaći ovdje.

Molim Vas da potvrdite prisustvo na promociji najkasnije do 15.07.2016. godine na e-mail [email protected].