Predaja aplikacije za članstvo se ne uklapa u bh. realnost

covic

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH pozdravlja opredeljenost stranaka koje čine vladajuću koaliciju na državnom nivou za članstvo u Evropskoj uniji. No, predaju aplikacije za članstvo u EU smatramo ne izrazom ove opredeljenosti, već neozbiljnom političkom igrom koja ima za cilj skretanje pažnje javnosti sa problema s kojima se BiH trenutno suočava. U trenutku kad se državno pravosuđe nalazi pod neviđenim pritiskom politike i medija; u trenutku kad su dva entiteta pred finansijskim kolapsom, a novca ne fali jedino za plaće državnih službenika; u trenutku kad još uvijek nepoznati su rezultati popisa stanovništva iz 2013. godine, pa nismo u stanju da EU predočimo ni osnovne podatke o BiH, predavanje aplikacije za članstvo možemo okarakterisati jedino kao višak optimizma.

BiH je država s glomaznom i skupom administracijom, visokom stopom nezaposlenosti i visokim stepenom korupcije, koja ne ispunjava ni minimalne kriterije stavljane državama-članicama EU. Diskriminatoran bh. Ustav onemogućava ravnopravnu partecipaciju u političkom životu za sve građane/ke. Domaći proizvođači i bh. privreda još uvijek nisu spremni za izlazak na evropsko tržište. Svi nabrojani problemi se neposredno odražavaju na standard života građana i moramo biti svijesni da aplikacija neće riješiti nijedan od njih, a vlast ne radi ništa da nas približi Evropi, o čemu najbolje svjedoči stagnacija na polju ljudskih prava na kršenje kojih je Inicijativa upozoravala u Decembarskim zahtjevima.

Stoga, Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH smatra da se današnja ceremonija u Briselu uklapa se ne u bh. realnost već u propagandu nepostojećih uspjeha, kojom se već skoro godinu i po bave vladajuće stranke. Podređujući proces evropskih integracija vlastitoj marketinškoj strategiji, ne mareći kakve će negativne poslijedice iskorištavanje predavanja aplikacije u dnevnepolitičke svrhe imati po ugled zemlje, pa i sam proces priključivanja EU, vlast još jednom pokazuje da su joj politički poeni preči od interesa države i njenih građana.

Predajom aplikacije vladajuća koalicija ignoriše pri tom ne samo realnost naše zemlje, već i izjave visokih funkcionera EU koji su joj u više navrata dali do znanja da je žurba u ovom slučaju nepoželjna.

Iako prema Sporazumu o Evropskoj uniji aplikaciju može predati svaka evropska zemlja koja poštuje vrijednosti kao što su ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokratija, jednakost, vladavina prava i ljudska prava, uključujući prava manjina, zvaničnici EU su u više navrata ponovili da kako bi aplikacija BiH bila vjerodostojna, odnosno prihvaćena, zemlja mora prethodno usvojiti mehanizam koordinacije te izmijeniti Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU u dijelu koji se odnosi na tradicionalnu trgovinu. Mehanizam koordinacije je usvojen u nejasnim okolnostima i mimo javnosti, a pregovori o SSP-u počinju tek sutra. Izjave državnog vrha o tome da je aplikacija kredibilna nisu dakle istinite.

No, moramo napomenuti i da nas ne iznenađuje ponašanje domaćih političara koji ostaju gluhi na signale iz Brisela.

Politika EU prema BiH već odavno isuviše je popustljiva i temelji se na konstantnom smanjivanju kriterija. Pitanje rješavanja slučaja Sejdić-Finci, koje se nekad nalazilo na vrhu evropskih prioriteta, palo je u zaborav zarad takozvane Reformske agende, pod koju bh. vlasti podvode sve zakonodavne promjene koje im u datom trenutku odgovaraju. EU ne reaguje pri tom na brojna kršenja procedura prilikom usvajanja zakona vezanih za agendu, a nije reagovala ni na netransparentno usvajanje mehanizma koordinacije.

Da podsjetimo i da je EU pristala na igru bh. političara i u zvaničnim izjavama predstavila je poslednji Izvještaj o napretku kao pozitivan, iako njegov sadržaj jasno pokazuje da se radi samo o pojedinačnim slučajevima ograničenog napretka, dok kad je u pitanju većina kriterija EU, BiH stagnira ili čak nazaduje. BiH od država EU očekuje ne lažni optimizam po uzoru na onaj koji svaki dan stiže iz vladine kuhinje, već podršku na putu stvarnih reformi koje idu u prilog bh. građanima.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH smatra da je predaja aplikacije krajnje neodgovorno poigravanje s evropskom budučnošću naše zemlje i guranje pod tepih problema s kojima se ona suočava. Pozivamo sve odgovorne institucije da dokažu da njihova evropska opredjeljenost nije puka retorika, te da se u što kraćem roku uhvate u koštac sa zaostacima vezanim za SSP i neophodne ustavne promjene. Ne smijemo zaboraviti da eventualno prihvatanje aplikacije za članstvo ne znači dobijanje nikakvih privilegija već samo novi posao, koji teško da može obaviti vlast nesposobna da prije apliciranja ispuni nekoliko osnovnih uslova.

Sarajevo, 15.02.2016. god.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija u BiH