Press konferencija: Alternativni izvještaj o napretku BiH 2015

123Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH kao koalicija trideset organizacija civilnog društva organizuje press konferenciju na kojoj će se govoriti o zapažanjima iz Alternativnog izvještaja o napretku BiH na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Alternativni izvještaj o napretku predstavlja aktuelno stanje EU integracija Bosne i Hercegovine iz ugla organizacija civilnog društva, s ciljem uticanja na formulisanje zvaničnog Izvještaja o napretku, koji kreira Evropska komisija i koji se objavljuje svake godine u oktobru.

Press konferencija će biti održana u četvrtak, 30.07.2015. u 10:00h na stepenicama ispred platoa Parlamentarne skupštine BiH.

Ispred Inicijative, izjave će dati:
Saša Gavrić (Sarajevski otvoreni centar)
Snježana Ninković Ivandić (Asocijacija za demokratske inicijative – ADI)
Emir Prcanović (Vaša prava BiH).

Nakon davanja izjava, predstavnici/e Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH i zvanično će uputiti Alternativni izvještaj o napretku svim zastupnicima/ama i delegatima/kinjama Parlamentarne skupštine BiH i svim ministrima/icama Vijeća ministara BiH u nadi da će isti biti razmatran i da će se preporuke iz izvještaja uvrstiti u programa rada ove dvije institucije.

Ovo je treći po redu Alternativni izvještaj o napretku BiH, a poglavlja koja smo obradili odnose se na pitanja stepena demokratičnosti i funkcionisanja države, vladavine prava i korupcije, ljudskih prava, naročito prava manjinskih i ranjivih grupa, tranzicione pravde, te osvrt na pitanja ekonomsko-socijalnih reformi.

Izvještaj u PDF verziji dostupan OVDJE.